Home Uncategorized เทควันโดพุมเซ่กวาดรางวัลระดับโลก

เทควันโดพุมเซ่กวาดรางวัลระดับโลก

by admin
เทควันโดพุมเซ่กวาดรางวัลระดับโลก

เทควันโดพุมเซ่กวาดรางวัลระดับโลก

เมื่อวันที่  11  พฤศจิกายน  2563  หลังจากช่วงสถานการณ์โควิดผ่านไป  วงการกีฬาในประเทศไทยก็ได้รับข่าวดีอีกครั้งจากการที่นักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย  ประเภทท่ารำหรือพุมเซ่ (Poomse) ได้กวาดรางวัลระดับโลก  จากการเข้าร่วมโครงการ “ Martial Arts Dance Challenge  2020 “ ซึ่งดำเนินการจัดโครงการโดย” World  Martial Arts Mastership Committee ประเทศเกาหลีใต้และมหาวิทยาลัยยงอิน (YONG IN University) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากในเรื่องกีฬาเทควันโด  แล้วเข้าร่วมการจัดโครงการในครั้งนี้ด้วย

เทควันโดพุมเซ่กวาดรางวัลระดับโลก

โครงการนี้ทำเพื่อนักกีฬาเทควันโดทั่วโลกได้ใช้เวลาช่วงในมาตรการป้องกัน  ได้แสดงความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่  ใช้โอกาสในการพัฒนาฝีมือ  แสดงศักยภาพให้อยู่ในระดับสูงขึ้น  ซึ่งนักกีฬาเทควันโดพุมเซ่ไทย  ที่เข้าร่วมแข่งขันประเภทพุมเซ่อิสระ  คว้ารางวัลกลับมาพร้อมกับรางวัลผู้ฝึกสอนกีฬายอดเยี่ยมดังต่อไปนี้

  • รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ได้แก่  “โค้ชลี”  ลี  นา  ยอน
  • รางวัลชนะเลิศ ซึ่งจะแบ่งตามรุ่นอายุดังนี้   :  รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน  16  ปีชาย  ได้แก่  นายสุวพิชญ์  สิริสินรุ่งเรือง,  รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน  16  ปีหญิง  ได้แก่  น.ส. รัชฎาวัลย์  ตะเพียนทอง,  รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน  18  ปีหญิง  ได้แก่  น.ส. รดาพร  แซ่พู่
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 (รางวัลเหรียญเงิน) :  รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 16 ปีชาย  ได้แก่  นายพรรณวัชร  ศรีคชา,  รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 16 ปีหญิง  ได้แก่  น.ส. ศศิภา  ชูผล,  รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย   ได้แก่  นายวรพล  เซี่ยงหลิว  และรุ่นประชาชนอายุไม่เกิน  29  ปีหญิง  ได้แก่  น.ส. เพ็ญกัญญา  ไพศาลเกียรติกุล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (รางวัลเหรียญทองแดง)  :  รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 16 ปีชาย  ได้แก่ นายณัฐพัชร  แก้วกัน  และรุ่นประชาชนอายุไม่เกิน 29 ปีหญิง  ได้แก่  น.ส. อรนวีย์  ศรีสหกิจ
  • เทควันโดพุมเซ่กวาดรางวัลระดับโลก

ส่วนรางวัลที่นักกีฬาไม่ได้ติดเหรียญรางวัลหรือ 1 ใน 3  ก็ไม่น้อยหน้า  ฟอร์มยังดี  ไม่มีแรงตกเลย  แต่ก็ยังกวาดรางวัลต่อเนื่อง  ทีมเทควันโดประเภทพุมเซ่ไทยก็ยังคว้าอันดับมาครองให้ชาวไทยได้ชื่นชมเช่นกัน  ซึ่งได้ติดอันดับดังนี้

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 :   รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน  18 ปีชาย  ได้แก่  นายสิปปกร  เวชกรปฏิวงศ์,  รุ่นประชาชนอายุไม่เกิน  29  ปีหญิง  ได้แก่  น.ส. พิชามญชุ์  ลิ้มไพบูลย์  และประเภทคู่ผสม  ได้แก่  น.ส. นภัสสร  ปิตินานนท์  กับ นายวรพล  เซี่ยงหลิว
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4  :   รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 16 ปีชาย  ได้แก่  นายณัฎฐชัย  สุทา,  รุ่นประชาชนอายุไม่เกิน  29  ปีชาย  ได้แก่  นายชวลิต  โขพนะ  รุ่นประชาชนอายุไม่เกิน 29 ปีหญิง  ได้แก่ น.ส. ธัญสินี  มุขดา  และประเภททีมผสม  3  คน   ได้แก่  นายพรรณวัชร   ศรีคชา, น.ส. ธัญสินี   มุขดา  และนายณัฐพัชร  แก้วกัน
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 5  :  รุ่นประชาชนอายุไม่เกิน  29 ปีชาย  ได้แก่  นายธนภัทร บำเพ็ญธรรมนำสุข
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 6  :  รุ่นประชาชนอายุไม่เกิน 29 ปีหญิง  ได้แก่  น.ส. กชวรรณ ชมชื่น
  • เทควันโดพุมเซ่กวาดรางวัลระดับโลก

ต้องนับถือฝีมือการนำทีมให้กับโค้ชลี  นา  ยอน  จริงๆ  ที่ทำให้นักกีฬาไทยได้รางวัลติดไม้ติดมือกลับมา  แม้ทางเกาหลีใต้ยังเสี่ยงเรื่องการเฝ้าระวังการติดเชื้อ  ต้องระวังอย่างต่อเนื่อง  โดยจัดแข่งขันในระบบออนไลน์  ซึ่งยังอยู่ในการควบคุมของมาตรการ  Social  Distancing  เพื่อความปลอดภัยของนักกีฬา  และโครงการนี้ได้รับการตอบรับที่ดี  ที่ยังให้ความสำคัญด้านความปลอดภัย  มีนักกีฬาชาติอื่นให้ความสนใจการแข่งขันอย่างมากรวมทั้งประเทศไทย  นั่นเองแม้ว่าจะไม่ได้เป็นกีฬาที่แข่งขันในโอลิมปิกเหมือนประเภทต่อสู้  แต่ก็ยังเป็นประเภทกีฬาที่ทำผลงานต่อเนื่อง  คว้ารางวัลติดมือกลับมาทุกครั้ง  ทางเราขอแสดงความยินดีกับผลงานของนักกีฬาไทยในครั้งนี้อีกครั้ง

เทควันโดพุมเซ่กวาดรางวัลระดับโลก

#เทควันโด

You may also like

Leave a Comment